بازسازی مداوم (Refactoring)

جلسه گذشته نگر (Retrospective) اسپرینت در مورد بهبود فرآیند است. راه حل قرار است با بازسازی مداوم بهبود یابد. بازسازی یا Refactoring زمانی است که شما کد را بدون تغییر رفتار خارجی آن بهبود می بخشید.

ما در برابر معماری و کد ضعیف در محیط های چابک، آسیب پذیر هستیم زیرا از طراحی پیش رو (upfront) استفاده نمی کنیم. به همین دلیل است که باید مراقب باشیم و درصدی از ظرفیت روزانه خود را به بازسازی موارد انجام شده قبلی اختصاص دهیم.

خب، این کار اسپرینت را به پایان می رساند. بعد چه؟

منبع: https://mplaza.pm

ترجمه اختصاصی از: https://ali-baghaei.ir

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.