جلسه Retrospective (گذشته نگر) اسپرینت

بله، آخرین کاری که باید انجام دهیم این است که روی بهبود مستمر خود سرمایه گذاری کنیم. همیشه جا برای پیشرفت وجود دارد و ما انتظار داریم در هر اسپرینت کمی بهتر باشیم.در پایان هر اسپرینت جلسه ای به نام Sprint Retrospective داریم که مدت زمان آن برای یک اسپرینت یک ماهه 3 ساعت و برای اسپرینت‌های کوتاه‌تر، کمتر می باشد.

در طول این جلسه، ما برای یک بهبود حتی شده کوچک برای اسپرینت بعدی برنامه ریزی می کنیم. برای این آن را به یک پیشرفت کوچک محدود می کنیم تا واقع بینانه باشد. همچنین ایده خوبی است که آن را به وضوح و قابل اندازه گیری تعریف کرد، تا بتوان بررسی کرد که آیا در به کارگیری آن موفق بوده ایم یا خیر. توجه داشته باشید که Retrospective فقط در مورد بهبود فرآیند و نحوه کار ما است و معطوف به راه حل نمی شود. البته، ما راه حل را نیز بهبود می بخشیم، اما این کار در اینجا انجام نمی شود. آیا روش چابکی که برای بهبود راه حل استفاده می شود را می شناسید؟

منبع: https://mplaza.pm

ترجمه اختصاصی از: https://ali-baghaei.ir

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.