تعریف Done (انجام شده)

ما باید تعریفی مستند، کاملاً تعریف شده، ابلاغ شده و درک شده از  مفهوم Done (انجام شده) داشته باشیم. به این ترتیب متوجه می شویم که چه زمانی کاری به پایان رسیده است. این تعریف همه چیزهایی که ما باید برای هر آیتم بک لاگ محصول انجام دهیم را توضیح می دهد.

چه چیزهایی را می توانیم در آنجا داشته باشیم؟ موارد زیر رایج هستند:

• فرآیندهای توسعه: تجزیه و تحلیل، طراحی، برنامه ریزی، یکپارچه سازی، آزمایش، مستندسازی

• متدهای کیفیت و معیارهای پذیرش

• ویژگی های غیر کاربردی

اولین چیزی که لازم است در موردش صحبت کنیم، ویژگی های غیر کاربردی است؛ مواردی همچون عملکرد، امنیت، مقیاس پذیری و قابلیت نگهداری. از آنجایی که این موارد تابع (Function) نیستند، معمولاً نمی‌توانیم موارد غیرفنی برای آنها در بک لاگ محصول ایجاد کنیم. از سوی دیگر، آنها باید برای همه موارد عادی و کاربردی بک لاگ محصول در نظر گرفته شوند. به همین دلیل است که  تعریف Done بهترین جا برای آنهاست.

وقتی کار بررسی اسپرینت تمام شد، باید قبل از پایان دادن به آن و شروع بعدی، مراقب چیز دیگری باشیم. می توانید حدس بزنید چیست؟

منبع: https://mplaza.pm

ترجمه اختصاصی از: https://ali-baghaei.ir

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.