افزایش ها (Increments) در اسکرام

خروجی اسپرینت ها که نسخه جدید نرم افزار با امکانات بیشتر است، “Increment” نامیده می شود. ویژگی اصلی Increments این است که آنها باید به طور بالقوه قابل انتشار باشند. باید توجه داشت که مجبور نیستیم همه آنها را منتشر نماییم، زیرا این امر به این آسانی نیست؛ اما آنها باید همیشه به طور بالقوه قابل انتشار باشند. این به این دلیل است که می خواهیم نسخه منتشر شده برای فراهم کردن یک تجربه واقعی و ارائه بازخورد مؤثر مشتری به ما به قابل استفاده باشد.

بازخورد یا فیدبک، اساس انطباق است و تمام چابکی در مورد انطباق است! از سوی دیگر وقتی هر  Increment قابل انتشار باشد، اگر انتخاب مناسبی برای پروژه باشد، می‌توانیم هرچند اسپرینت نیز منتشر کنیم. در این صورت، ما مزایای اولیه را برای مشتری به ارمغان خواهیم آورد که عالی است.

برای اینکه هر Increment به طور بالقوه قابل انتشار باشد، ما فقط موارد 100% انجام شده بک لاگ محصول را در آن قرار می دهیم. حتی یک آیتم 99.99٪ نیز به طور کامل انجام نشده است. همه آنها برای اسپرینت های آینده به بک لاگ محصول برمی گردند.

 خب، چگونه می توانیم بفهمیم که آیا چیزی 100٪ انجام شده است؟

منبع: https://mplaza.pm

ترجمه اختصاصی از: https://ali-baghaei.ir

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.