مرور اسپرینت (Sprint Review)

در پایان هر اسپرینت دو جلسه داریم: اولین مورد مرور اسپرینت (Sprint Review) یا دموی اسپرینت (Sprint Demo) نام دارد. این جلسه برای یک اسپرینت یک ماهه، 4 ساعت و برای اسپرینت های کوتاهتر نسبتاً کوتاهتر است. این جلسه بدین صورت است که تیم اسکرام و مشتری دور هم جمع می شوند تا دو مورد را مرور و بررسی کنند:

• خروجی کامل: مشتری خروجی را امتحان کرده و بازخورد ارائه می دهد. بازخورد در بک لاگ محصول اعمال می شود و بر اسپرینت بعدی تأثیر می گذارد. این یعنی انطباق که قبلا درباره آن نوشته ایم!

• پیشرفت پروژه: مالک محصول مسئول محاسبه عملکرد پروژه در کل است و اطلاعات را در اختیار مشتری قرار می دهد. مهمترین بخش اطلاعات در اینجا تاریخ اتمام پیش بینی شده است.

نحوه درک و تعریف “خروجی” مهم است. به نظر شما چه نکاتی را باید در نظر بگیریم تا برای سازگاری (انطباق) مفید باشد؟

منبع: https://mplaza.pm

ترجمه اختصاصی از: https://ali-baghaei.ir

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.