اندازه گیری عملکرد اسپرینت

چه کسی باید عملکرد اسپرینت ها را اندازه گیری کند؟ مالک محصول؟ اسکرام مستر؟ یا تیم توسعه؟

آیا به خاطر دارید که یکی از ویژگی های تیم توسعه این است که باید خود سازمانده (self-organized) باشند؟ بنابراین آنها می باید مسئول اندازه گیری عملکرد خود باشند.

این کار باید به شیوه ای موثر انجام شود. ردیابی منابع واقعی در مقابل منابع برنامه ریزی شده و مواردی از این دست مفید نیست. فقط تعداد اقلامی که تکمیل کرده ایم را بررسی می کنیم و چک می کنیم که آیا می توانیم همه چیز را تا پایان اسپرینت تحویل دهیم یا خیر.

اگر متوجه شدیم که نمی توانیم همه چیز را تحویل دهیم، با مالک محصول تماس می گیریم تا بیاید و ترتیب اقلام موجود در بک لاگ اسپرینت را بررسی کند. این همه کاری است که انجام می دهیم. ما اقلام را اضافه، حذف یا تغییر نمی دهیم.

حال  فرض کنید چیزی در بازار تغییر کرده است و مشتری دیگر به نیمی از اقلام بک لاگ اسپرینت نیاز ندارد. چکار باید کنیم؟ گذشته از همه اینها ما مجاز به حذف موارد از بک لاگ اسپرینت نیستیم.

منبع: https://mplaza.pm

ترجمه اختصاصی از: https://ali-baghaei.ir

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.