برنامه ریزی پوکر

اگر توسعه دهندگان شروع به رأی دادن یک به یک کنند، اولین رأی ها بقیه را تحت تاثیر قرار می دهد. این کیفیت تخمین ها را کاهش می دهد.

برای جلوگیری از این مساله، معمولا از برنامه ریزی پوکر استفاده می کنیم. هر فرد دارای تعدادی کارت است که عددی بر روی آن نوشته شده است. شخص بر اساس نظراتش، یک کارت بر می دارد و آن را رو به پایین نگه می دارد. وقتی همه آماده شدند، کارت ها نمایش داده می شود.

سپس مقادیر را بررسی خواهیم کرد. اگر، برای مثال کسی معتقد است که یک آیتم 2 استوری پوینت است، در حالی که فرد دیگری به 20 استوری پوینت اعتقاد دارد، می توان مطمئن بود که حداقل یکی از آنها آیتم را به درستی درک نکرده است. بنابراین، ما آن درباره آن آیتم دوباره بحث می کنیم و دوباره رای می دهیم.

هنگامی که رای ها در بازه مشابه قرار دارد، محاسبه میانگین انجام شده و این مقدار برآورد شده از کار برای آیتم بک لاگ محصول می باشد.

خب، چیزهای زیادی هست که باید در اسکرام در نظر بگیریم، اینطور نیست؟ آیا می توان انتظار داشت که مالک محصول و تیم توسعه به اندازه کافی متخصص باشند تا همه چیز را درست انجام دهند؟ اگر کاری یا چیزی را از دست دادند چه؟ این سوالات در پست آتی پاسخ داده می شوند.

منبع: https://mplaza.pm

ترجمه اختصاصی از: https://ali-baghaei.ir

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.