واحدهای اندازه

ترجیح این است که از واحدهای نسبی و مبتنی بر تلاش، به جای واحدهای مبتنی بر زمان مانند نفر ساعت برای اندازه گیری استفاده کرد. این دقیقا چیری است که اتفاق میفتد: زمانی که از واحد نفر- ساعت استفاده می کنید، یک نفر وجود خواهد داشت که به شما بگوید:  شما 10 آیتم بک لاگ محصول به ارزش 381 نفر/ ساعت در این اسپرینت ایجاد کرده اید. شما 6 نفر هستید که در عرض این دو هفته زمان اسپرینت کار می کنید که به  عبارتی می شود 528 نفر- ساعت! چرا خروجی شما کم است؟ مشکل چیست؟

ما این را نمی خواهیم، زیرا به محض اینکه توسعه دهندگان سرزنش شوند، شروع به اضافه کردن حاشیه های امنیتی به برآوردهای خود خواهند کرد. یعنی به جای اینکه بگویند این کار نیاز به 20 نفر-  ساعت دارد، می گویند که 35 نفر ساعت به طول می انجامد تا از مورد بازخواست قرار گرفتن، جلوگیری شود.

این مساله مشکلات زیادی به همراه خواهد داشت. برای شروع، سندرم دانشجویی: کار برای پر کردن زمان در دسترس، گسترش می یابد. زمانی که حاشیه های امنیتی درنظر گرفته می شود، به طور خودکار خروجی کمتر خواهد بود.

خوب، به همین دلیل است که ما واحدهای مبتنی بر زمان را دوست نداریم. در عوض، ما از واحدهای نسبی و مبتنی بر تلاش استفاده می کنیم: استوری پوینت. میدانید چیست؟ نوشته آتی را مطالعه کنید.

منبع: https://mplaza.pm

ترجمه اختصاصی از: https://ali-baghaei.ir

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.