تخمین

تخمین باید توسط کسانی که قرار است کار را انجام دهند، صورت گیرد؛ در واقع تیم توسعه.

تیم توسعه نقش دوم را در اسکرام دارد (اولین نقش مالک محصول بود). 3 تا 9 توسعه دهنده وجود دارد. “توسعه دهنده” در اینجا به تحلیلگران، طراحان، برنامه نویسان، تسترها، طراحان رابط کاربری و هر کس دیگری که در تولید راه حل نقش دارد، اشاره دارد.

هنگامی که مالک محصول یک آیتم جدید در بک لاگ محصول ایجاد می کند، به نزد تیم توسعه می آید، معنا و منظور آیتم را توضیح می دهد و درخواست تخمین زمان می کند. پس از آن توسعه دهندگان آن را مورد بحث و بررسی قرار می دهند و تخمین می زنند.

مالک محصول، برآورد و تخمین زمانی را برای آیتم بک لاگ محصول اضافه می کند. این کار در اصطلاح Product Backlog grooming یا پاکسازی بک لاگ محصول نامیده می شود.

اما چه واحدی می باید برای اندازه اقلام در نظر گرفت؟ در نوشته بعدی درباره آن خواهیم گفت.

منبع: https://mplaza.pm

ترجمه اختصاصی از: https://ali-baghaei.ir

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.