اسپرینت

اسپرینت اصطلاحی در اسکرام برای تکرار است. تکرارها، چرخه هایی هستند که طی آن ما بر روی زیر مجموعه ای از ویژگی ها تمرکز می کنیم و یک محصول قابل استفاده را ایجاد می کنیم.
اسپرینت ها باید کوتاهتر از یک ماه باشند. ما معمولا اسپرینت های کوتاه را ترجیح می دهیم. اسپرینتهای دو یا سه هفته ای معمول ترین انتخاب ها هستند.

همه اسپرینت ها مدت زمان یکسانی دارند و در آغاز پروژه تعیین می شود. همچنین آنها “بسته بندی شده” هستند؛ به این معنا که حداکثر مدت زمان را دارند و ما هرگز آنها را گسترش نمی دهیم. ما فقط مواردی را که می توانستیم انجام دهیم ارائه می دهیم و هرگز اسپرینت ها را برای تکمیل کردن آیتم ها گسترش نمی دهیم.
بنابراین، ما بک لاگ محصول را داریم و قصد داریم اولین اسپرینت را آغاز کنیم. اولین چیزی که باید انجام دهیم چیست؟در پست بعد به این موضوع خواهیم پرداخت.

منبع: https://mplaza.pm

ترجمه اختصاصی از: https://ali-baghaei.ir

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.