آیتم های بک لاگ محصول

درست نیست که آیتمی مانند “ایجاد معماری راه حل” را در بک لاگ محصول داشته باشیم؛ زیرا پیش گویانه است. بلکه باید محصول را به صورت تکراری طراحی کنیم.
باید فقط طرز کار را درنظر گرفت؛ چیزهایی که مشتری می تواند درک کند و زمانی که ایجاد می شوند، می تواند توسط مشتری تست و بررسی و به ما بازخورد دهد. به همین دلیل آیتم های بک لاگ محصول باید دو ویژگی داشته باشند:
• آیتم های بک لاگ باید غیر فنی باشند، زیرا از آنها برای ارتباط با مشتری غیر فنی استفاده می شود و درک متقابل کلید موفقیت ما است. ما از مستندات پیچیده برای ارتباط تعریف محصول با مشتری استفاده نمی کنیم؛ بلکه نیاز داریم که آنها راحت باشند و همکاری کنند.
• آیتم های بک لاگ باید مستقل از یکدیگر باشند، زیرا ما می خواهیم براساس ارزش بیزینسی آنها (اهمیت)، بتوانیم آنها را آزادانه مرتب کنیم و ابتدا به مهمترین موارد تمرکز کنیم.
یک گزینه عالی برای بک لاگ محصولات استفاده از “داستان کاربر” است. داستان کاربر چیست؟ در پست بعد به آن می پردازیم.

منبع: https://mplaza.pm

ترجمه اختصاصی از: https://ali-baghaei.ir

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.